EXPERTISES

Infectiepreventiebeleid

Kent u uw risico’s en bent u op de hoogte van de richtlijnen? Zorg dat u bij blijft om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Focus helpt u bij de juiste vertaalslag van de infectiepreventieregels om op koers te blijven. Gaat uit van de doelstelling van uw organisatie en formuleert vanuit geldende normen en toekomstverwachtingen het infectiepreventiebeleid binnen uw organisatie.

Hygiënecommissie

Een goed infectiepreventie-beleid begint bij de juiste voorbereiding en een hygiënecommissie; een essentieel startpunt voor het opzetten van een goede infectiepreventiestructuur.

Een juiste visie is van belang. Focus helpt u met de juiste input en deskundigheid infectiepreventie en maakt vast onderdeel uit van uw hygiënecommissie. 

Auditering

Worden de infectiepreventieregels binnen uw organisatie goed nageleefd? Een quickscan of zorgaudit audit geeft u (snel) inzicht.

 

Focus toets uw infectiepreventiebeleid op diverse onderdelen door middel van audits en doet initiatieven die gericht zijn op kwaliteitsverbetering.

Consultering/detachering

Heeft u ondersteuning nodig in verband met piekdrukte of (langdurige) afwezigheid?

 

Focus biedt ondersteuning op locatie, adviseert bij verschillende soorten vragen, uiteenlopend van eenvoudige vragen tot complexe (onderzoeks-)vragen.

Scholingstrajecten

Wilt u een deskundige infectiepreventie gaan opleiden maar heeft u hier de ruimte niet voor of is er sprake van een nog jong team?

 

Focus heeft ervaring  in opleiden. Als coach helpt Focus de ander leren door te inspireren en te ondersteunen. Waarbij het oplossen van problemen, omgaan met verandering en het behalen van betere resultaten van de student centraal staat.

Uitbraakmanagement

Weet u hoe u moet handelen in geval van een uitbraak? Een uitbraak kan verstrekkende gevolgen hebben, komt altijd onverwacht en op een onhandig tijdstip.

 

Een doelgerichte aanpak helpt u om in een zo vroeg mogelijk stadium de consequenties te overzien. Focus ondersteunt u hierbij en maakt vast onderdeel uit van uw uitbraakteam zodat u op tijd de juiste maatregelen kan nemen.

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie is een van de pijlers van het infectiepreventiebeleid.  Weet u wat het verschil is en wanneer welke behandeling moet worden toegepast? Zorg dat u de juiste keuzes maakt.

 

Focus helpt u met het opstellen van dit beleid en kan u ondersteunen bij de interpretatie van normen en richtlijnen

Onze dochteronderneming Zorg voor Infectiepreventie is gespecialiseerd in V&VN geaccrediteerde scholing basishygiëne voor de langdurige zorg 

Klik hier

logo_zvip.png