top of page

EXPERTISES

Infectiepreventie
beleid

Kent u uw risico’s en bent u op de hoogte van de richtlijnen? Zorg dat u bij blijft om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

Focus helpt u bij de juiste vertaalslag van de infectiepreventieregels om op koers te blijven. Gaat uit van de doelstelling van uw organisatie en formuleert vanuit geldende normen en toekomstverwachtingen het infectiepreventiebeleid binnen uw organisatie.

Infectiepreventie structuur

Een goed infectiepreventie-beleid kan alleen succes hebben op basis van een juiste infectiepreventie structuur, dan is er een fundament om door te bouwen in de toekomst. 

Focus helpt u bij het opzetten van een goede infectiepreventie structuur met de juiste input en deskundigheid. Focus maakt vast onderdeel uit van uw netwerk en hygiënecommissie; hetgeen essentieel is voor borging in de toekomst. 

Auditering

Worden de infectiepreventieregels binnen uw organisatie goed nageleefd? Een quickscan of zorgaudit audit geeft u (snel) inzicht in de infectiepreventie risico's.

 

Focus toets uw infectiepreventiebeleid op diverse onderdelen door middel van audits en doet initiatieven die gericht zijn op kwaliteitsverbetering.

Consultering

Heeft u tijdelijke of vaste ondersteuning nodig in verband met piekdrukte of (langdurige) afwezigheid?

 

Focus biedt ondersteuning op locatie, adviseert bij verschillende soorten vragen, uiteenlopend van eenvoudige vragen tot complexe (onderzoeks-)vragen.

Scholingstrajecten

Wilt u een deskundige infectiepreventie of hygiene aandachtsvelders gaan opleiden maar heeft u hier de kennis/ruimte niet voor of is er sprake van een nog jong team?

 

Focus heeft ervaring in opleiden. Als coach helpt Focus de ander leren door te inspireren en te ondersteunen. Waarbij het oplossen van problemen, omgaan met verandering en het behalen van betere resultaten centraal staat.

Uitbraakmanagement

Weet u hoe u moet handelen in geval van een uitbraak? Een uitbraak kan verstrekkende gevolgen hebben, komt altijd onverwacht en op een onhandig tijdstip.

 

Een doelgerichte aanpak helpt u om in een zo vroeg mogelijk stadium de consequenties te overzien. Focus ondersteunt u hierbij en maakt vast onderdeel uit van uw uitbraakteam zodat u op tijd de juiste maatregelen kan nemen.

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie is een van de pijlers van het infectiepreventiebeleid.  Weet u wat het verschil is en wanneer welke behandeling moet worden toegepast? Zorg dat u de juiste keuzes maakt.

 

Focus helpt u met het opstellen van dit beleid en kan u ondersteunen bij de interpretatie van normen en richtlijnen.

thumbnail_icon_focus_aangepast_3.png
bottom of page